Ålesund kirkelige fellesråd -Spjelkavik sokn

Hjemmeside: http://kirken-aalesund.no/

Spjelkavik kyrkjelyd ligg i austre del av Ålesund kommune og har ca. 18000 medlemmer. Dette gjer Spjelkavik sokn til det største i Norge. Kontorer er lokalisert i kyrkja i bydelen Spjelkavik / Moa ca. 12 km frå Ålesund sentrum. Kyrkjelyden har 12 faste stillingar: Daglig leiar, 4 prestar, kateket, diakon, kantor, organist, kyrkjetenar, frivillgkoordinator og 2 kyrkjelydspedagogar.

Ved sidan av hovudkyrkja vert det også avholdt gudstenester på Ålesund folkehøgskole som funger som interimkyrkje i indre bydel. I kyrkjelyden er det eit stort tal aktive frivillige

Spjelkavik kyrkje er vel 30 år gammal, ligg like ved det store kjøpesenteret på Moa og kombinerer den moderne arbeidskyrkja sin funksjonalitet med eit sterkt sakralt preg. Kyrkjerommet har både eit godt Petrof-flygel frå 2012 og eit Markusen-orgel med 26 stemmer frå 1992.

Kantor

– 100%

Kantorstillinga i Spjelkavik sokn er ledig frå 1. januar 2019.

Kantor vil vere tilsett i Ålesund kyrkjelege fellesråd, men ha Spjelkavik sokn som arbeidsstad, og soknet har 25% organistressurs i tillegg til kantorstillinga.

Vi søkjer ein kreativ og ansvarsbevist person som kan forvalte og levendegjøre så vel tradisjonelle som nye kirkemusikalske verdiar. Det tilstrebes bredde og kvalitet i det kirkemusikalske arbeidet. Ved sida av gode kvaliteter som organist er det eit ønskje at kantor har erfaring med korledelse og større kirkemusikalske konsertproduksjonar. Spjelkavik kyrkje er ei kulturkyrkje med mange konsertar gjennom året.

I Spjelkavik kyrkjelyd er det i dag 5 kor: Mini Cantus og Cantus Vialis for dei aller minste. Aspirantkor og Barne- og ungdomskantori og kyrkjekor for vaksne.

Arbeidsoppgåver:
Tenestegjøre ved gudstenester og kyrkjelege handlingar.
Lede og utvikle kyrkjelydens konsert og kulturvirksomhet i samarbeid med kulturutvalet.
Delta i stabsmøter, fagmøter, salmemøter, kulturutval og andre administrative møtepunkt.
Være en kyrkjemusikalsk ressurs for menighet, stab og fellesråd.
Gi støtte til kyrkjelydens øvrige arbeid og inngå i tverrfaglige satsingar.

Kvalifikasjonar:
Kyrkjemusikalsk utdanning i henhold til tjenesteordning.
Gode ferdigheter innanfor kor- og ensembleledelse
Personlege eigenskapar:
Selvstendig og strukturert
Gode samarbeidsevner
Være inspirerende, engasjert og kreativ
Personlige kvalifikasjoner vil bli vektlagt

Annet
Den som tilsettast må være medlem av Den norske kyrkje.
Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk.
Politiattest må framleggas ved tilsetting.
Det blir lagt opp til prøvespill i forbindelse med intervju til stillinga

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Hans Roar Aas , Dagleg leiar, på telefon (+47) 943 23 279