Drammen kommune - Kulturskolen

Hjemmeside: http://www.drammen.kommune.no/

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.

Kulturskolelærer Cello

Kulturskole for alle!

Drammen kulturskole søker engasjert og dyktig cellolærer.

Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater, visuell kunst, dans, nysirkus, skriveLyst og animasjon. Vi holder til i flotte lokaler på kulturhuset Union Scene. Primærmålgruppe; barn og unge.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver
Undervisning av kulturskoleelever på cello
Ensembleledelse
Undervisning av elever i alle aldere og nivå
Undervisningen vil foregå både som enkeltundervisning og gruppeundervisning.
Undervisningsdag: Onsdager og en dag til
Personalmøter foregår på utvalgte fredager fra kl. 9-13.
Seksjonsmøter og prosjektgruppemøter etter egen plan.

Kvalifikasjoner
3-4 års musikkpedagogisk utdanning fra musikkonservatorium eller høgskole, med cello som hovedinstrument
Erfaring fra kulturskoleundervisning, evt. annen erfaring med undervisning av barn og unge.
Erfaring fra enkelt- og gruppeundervisning
Erfaring fra ensembleledelse barn og unge
Gjerne erfaring fra prosjekter i skole-/barnehage
Det er ønskelig at kandidaten har bi-instrumentkompetanse innenfor andre instrument/tilbud i Kulturskolen
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Egenskaper
Samarbeidsorientert
Fleksibel
Deltakelse i kollegasamarbeid
Personlig egnethet vektlegges.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, gjennomføres i uke 26

Vi tilbyr
Stillingsbrøk: 25-30%
En spennende jobb i en kulturskole i utvikling
Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
Fokus på tverrfaglig arbeid
Mulighet til å bidra i prosessen med å utvikle Kulturskolen
En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser. Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Line Fredriksdatter , assisterende kulturskoleleder, på telefon 971 31 883
Geir Morten Hansen , lulturskoleleder, på telefon 467 83 000