Bodø kommune

Hjemmeside: http://www.bodo.kommune.no/

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra – hver dag!

Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Koordinator DKS

Ved Bodø kulturskole er det ledig 100 % fast stilling som koordinator for Den kulturelle skolesekken fra 01.08.18.

Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune er et ledd i en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Bodø kommune har egen fristilt “kulturell skolesekk”. Denne administreres fra Bodø kulturskole, med egen koordinator, hvor rektor er ansvarlig for budsjett og det faglige innholdet. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kulturskolen, kultur- og skolesektoren. Koordinator i kommunen har også jevnlig kontakt med leder for DKS i fylkeskommunen.

På den enkelte skole er det en kulturkontakt, som er bindeleddet mellom koordinator og skolene. De har jevnlig kontakt via mail, tlf og møter. Elevmedvirkning står sentralt.

Arbeidsoppgaver
Koordinator skal initiere og drifte Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune, herunder også oppfølging av de årlige prosjektene. Dette skjer i et nært samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolekontoret og kulturkontoret. Arbeidsoppgavene består eksempelvis av utlysning og saksbehandling ved utvelgelse av produksjoner, kontraktsskriving, turneplanlegging, regnskapsoversikt, rapportering, skriftlig informasjon til skolene, gjennomføring av møter med samarbeidspartnere og kunstnere, m. m.

Kvalifikasjoner
– Relevant høgskole-/universitetsutdanning
– Pedagogisk kompetanse
– Kjennskap til- og interesse for dette satsningsområdet innenfor norsk grunnskole.
– Evne til samarbeid, dialog og kontakt er viktig, og å ha evne til å se nye innfallsvinkler på allerede eksisterende tiltak.
– Film er et satsingsområde for DKS i Bodø, med bl.a. Filmfest Salten. Kompetanse innenfor dette feltet er ønskelig.
– Ved tilsetting legges det i tillegg vekt på bevisst holdning til pedagogisk arbeid, evne til å inspirere og formidle samt engasjement.

Vi tilbyr
En interessant, krevende og utfordrende stilling i en aktiv og positiv organisasjon.

Annet
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Bård Ove Bergrabb , rektor, på e-post eller telefon Mobil: 900 70 048 Arbeid: +47 75 55 66 65