Bodø kommune

Hjemmeside: http://www.bodo.kommune.no/

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra – hver dag!

Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Kulturskolelærere piano

Ved Bodø kulturskole er det ledig to pianolærer stillinger.

– 80 % stilling som pianolærer, vikariat f.o.m. 01.08.2018 t.o.m. 30.11.2018.
– 50 % fast stilling fra 01.08.2018

Arbeidsoppgaver
– Individuell- og gruppeundervisning
– Samarbeid i lærerteam og med grunnskole, barnehage og andre
– Deltakelse i ulike prosjekter
– Tilrettelegging og gjennomføring av arrangement ved skolen.

Kvalifikasjoner
Det kreves høyere utdanning i musikk, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen. I tillegg kreves pedagogisk kompetanse. Realkompetanse kan bli vurdert. Personlig egnethet vil også inngå i vurderingen.

Bodø kulturskole ønsker lærere som har glede av å undervise barn, ungdom og voksne på alle nivåer. Det er en fordel at pianolæreren(e) behersker ulike sjangere.

Ved tilsetting legges det vekt på bevisst holdning til pedagogisk arbeid, evne til å inspirere og formidle samt ha engasjement. Nytenkning og kreativitet framholdes også som viktig for arbeidet. Gode datakunnskaper og generelt gode rapporteringsrutiner er i tillegg viktig for arbeidsutførelsen.

Søkerne må både kunne arbeide selvstendig, være strukturert og ha gode samarbeidsevner.

Søkerne må beherske norsk språk.

Vi tilbyr
En interessant, krevende og utfordrende stilling i en aktiv og positiv organisasjon.

Annet
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises. Jf. Lov om barnehager § 19, Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, Helsepersonelloven § 20 a og Opplæringsloven § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden)

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Bård Ove Bergrabb , rektor, på e-post eller telefon Mobil: 900 70 048 Arbeid: +47 75 55 66 65