Stavanger Symfoniorkester (SSO)

Hjemmeside: http://www.sso.no/

Stavanger Symfoniorkester (SSO) er et av Skandinavias mest fremgangsrike orkestre. Orkesteret har de senere årene hatt en betydelig kunstnerisk utvikling og stor publikumsøkning. SSO består av 85 musikere og en administrasjon på 14 ansatte og holder til i Stavanger konserthus i en av Europas beste og mest moderne konsertsaler. Orkesteret bestreber et stort publikumsnedslag, har internasjonal interesse og holder et høyt aktivitetsnivå med 150 årlige produksjoner.

Fiolin - nasjonalt vikarprøvespill i Oslo

Prøvespill på NMH lørdag 6. oktober

Obligatorisk program for fiolin er Mozart fiolinkonsert 1. sats uten kadens. Arrangør holder pianist.

I tillegg kommer orkesterlitteratur du kan laste ned her

Bekreftede søkere vil motta tidsplan ca en uke før prøvespill

Vi tilbyr
Frilansoppgaver som vikar i BFO, SSO, NOSO og KSO, Honorar i h.h.t. overenskomst mellom orkesterselskapene og MFO

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Bjørn Pettersen , produksjonsleder i SSO, på e-post eller telefon 90194537