Randaberg kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.grodemkirke.no/

Grødem menighet ligger i Randaberg kommune, sentralt plassert 10 min kjøring nord for Stavanger. Kommunen har en av de yngste befolkningene i landet og har et svært aktivt og allsidig frivillig engasjement innen kirke-, musikk- organisasjons- og foreningsliv. Grødem menighet har ca. 2800 medlemmer. Menigheten har et aktivt menighetsliv med mange frivillige medarbeidere. Grødem menighet har et rikt spekter av musikalske innslag både i gudstjeneste og i andre arrangementer i menighetens regi.

Menigheten ønsker seg derfor en allsidig og dyktig menighetsmusiker som gjerne behersker ulike instrumenter, stilarter og musikalske uttrykk. Det er viktig at menighetsmusikeren kan samarbeide med og utvikle frivillige musikere / forsangere og har et menighetsbyggende perspektiv i sin tjeneste.

Staben ledes av daglig leder og den består av sokneprest, menighetsmusiker, trosopplæringsprest, ungdomsarbeider, diakonimedarbeider, renholder og vaktmester. I Grødem kirke er det et Ryde & Berg orgel fra 2008 med 19 stemmer.

Menighetens visjon: Grødem menighet er en tjenende, inkluderende og levende menighet.

Menighetsmusiker/kantor i Grødem menighet

Arbeidsoppgaver
Gjøre tjeneste ved gudstjenester, begravelser og andre kirkelige handlinger og andre menighets arrangementer
Lede menighetens musikalske virksomhet
Lede og koordinere forsangere og musikere i gudstjenesten
Koordinere korarbeidet i menigheten
Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere i det musikalske arbeidet i menigheten
Videreutvikle det musikalske engasjement og ferdigheter i menigheten
Bidra i det generelle menighetsarbeidet med vekt på musikalske oppgaver
Planlegge og gjennomføre (i samarbeid med andre) advents-, påske- og sommerkonserter
Omkring 20% stilling går til å ivareta kirkelige handlinger og oppdrag knyttet til Randaberg kirke (hovedsakelig spilling til begravelser)
Delta på stabsmøter og er en del av teamarbeidet i staben.

Kvalifikasjoner
Godkjent kirkemusikalsk utdanning. Søkere med annen relevant utdanning vil kunne bli vurdert.
Erfaring fra menighetsarbeid.
Demonstrere allsidighet i musikalsk uttrykksform
Fleksibel, selvstendig, initiativrik og inspirerende
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner tillegges stor vekt

Vi tilbyr
En spennende jobb med mange flott barn, unge og voksne.
Et godt sosialt og åndelig fellesskap
Lønn etter gjeldende tariffavtale.
KLP pensjonsordning

ANDRE OPPLYSNINGER
Arbeidssted: Pt. Grødem menighet. Daglig leder i Grødem menighet er nærmeste overordnede.
Helgearbeid og noe kveldsarbeid må påregnes
Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
Kantorstilling krever biskopens vigsling etter tjenesteordningen. Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting, jf. Arbeidsmiljøloven § 13-3
Politiattest må framvises ved tilsetting iht kirkelovens §29.
Søker må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Tiltredelse: 01.09.2018/snarest

Kontaktinformasjon
Stine Solhaug Staalesen, daglig leder, (+47) 51 41 23 50, grodem.menighet@randabergkirkene.no
Rune Skagestad, kirkeverge, (+47) 51 41 31 32 / 465 04 477, kirkevergen@randabergkirkene.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten