Eigersund kirkelig fellesråd

Hjemmeside: http://www.egersund.kirken.no/

Kantor eller organist

Arbeidsoppgaver:

Tjenestegjøre ved gudstjenester, kirkelige handlinger, andakter og lignende.

Bidra og inspirere til et variert musikkliv i menigheten.

Deltakelse i menighetens trosopplæring, noe som gjør at søkere bør trives i arbeid med barn og unge. I stillingsgrunnlaget er også korvirksomhet. Det er et sterkt ønske fra menigheten at det etableres et kor som kan være med å styrke menighetssangen i gudstjenesten.

I kommunen er det et allsidig musikk- og kulturliv, stillingen er her et viktig bindeledd for kirken.

Personlige egenskaper:

Stillingen krever initiativ, selvstendighet og samtidig ha relasjonelle evner og fleksibilitet.

Orgel er hovedinstrumentet, men det er ønskelig at søkere behersker ulike musikalske uttrykksformer og instrumenter.

Se verdien av mangfoldet i det liturgiske liv, i kirkemusikken og kristen sang og musikk.

Utdanningsnivå:

Fortrinnsvis ønskes søkere som oppfyller kravene til tjenesteordning for kantorer, eller annen relevant musikkutdanning.

Kvalifikasjoner:

Søkere må være medlem av Den norske kirke.

Ha god kjennskap til norske gudstjeneste tradisjoner.

Søkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig.

Dokumentert erfaring med korarbeid.

Søkere må disponere bil.

Annet:

80 % fast stilling.

Søknadsfrist 11. juni 2018

Stillingen er ledig fra 1. august, men vi kan vente på den rette.

Det er utarbeidet stillingsinstruks, denne kan revideres.

Medlemskap i KLP med 2% lønnstrekk.

Lønn etter KA  regulativ

Kontorfellesskap med fellesrådsansatte og prester. Kollegafellesskap preget av humor og romslighet.

Søknad: kirkevergen@ekf.no

Eigersund kirkelig fellesråd
Damsgårdsgate 4 A
4370 Egersund

Spørsmål om stillingen, kontakt: Jørgen Tore Omdal , Kirkeverge, på e-post eller telefon 51 46 33 40