Musikk i Skolen (MiS)

Hjemmeside: http://www.musikkiskolen.no/

Musikk i Skolen (MiS) er en frivillig interesseorganisasjon som ble opprettet i 1956, og er derved en av de eldste musikkorganisasjonene i landet. MiS arbeider for å styrke musikkfaget i skolen, og for bedre samordning av musikkopplæringen i skoleverket, kulturskolen og fritidsmusikklivet.

Vi har ansvar for den nasjonale satsingen Syngende skole under Krafttak for sang og har etablert sang- og metodikkportalen Sangbanken.no Vi arrangerer årlig Musikklærernes dag, deler ut Musikklærerprisen og arrangerer Skolenes sangdag, og arbeider i tillegg interessepolitisk og bidrar aktivt inn i fagutvikling og forskning. Musikk i Skolen er organisert under Samarbeidsforum for estetiske fag, SEF.

Musikkfaglig konsulent

Musikk i Skolen søker allsidig, fleksibel og effektiv musikkfaglig konsulent/vikar i 80% stilling 1.8.2018-1.8.2019 med mulighet for forlengelse.

Stillingsstørrelsen er 80%, men kan utvides til 100% i enkelte perioder.

Vi søker etter deg som
 Har musikkfaglig/pedagogisk utdannelse og/eller relevant, omfattende jobberfaring i skjæringspunktet musikk, kultur og pedagogikk.
 Har kompetanse og erfaring fra fagområdet sang (f. eks. som instruktør, musikklærer, utøver, korleder, materiellutvikler el. lign)
 Har generell kompetanse og/eller bred erfaring fra musikkfeltet og fra skole.
 Har erfaring fra gjennomføring av musikk- og kulturprosjekter
 Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Evner å produsere både fagtekster og informasjonsskriv.
 Ikke føler deg ubekvem med å holde presentasjoner eller kurs for mindre og større grupper.
 Har gode datakunnskaper og erfaring med Office-produkter. Du bør også ha erfaring med webpublisering og lignende redaksjonelt arbeid. Det er en fordel om du har kjennskap til Squarespace, Wix eller lignende verktøy.
 Det er en fordel om du har basis kunnskap om grafisk- og/eller videoredigeringsarbeid og gjerne med erfaringer fra Adobe-produkter.
 Er komfortabel med å bruke sosiale medier.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:
 Raskt kan lære deg nye ting og kan forstå komplekse helheter
 Kan ta egne initiativ og kan finne gode løsninger på oppgaver og problemstillinger
 Er idérik, løsningsorientert og kreativ, og samtidig har evnen til å formulere idéen til en realistisk og gjennomførbar plan
 Kan jobbe helt selvstendig og også fungerer godt i team
 Kan ha mange baller i luften samtidig, er systematisk og strukturert og får ting gjort innenfor gitte frister
 Går i gang med administrative og faglige oppgaver med samme engasjement
 Er positiv og flink til å kommunisere og samhandle med andre

Arbeidsoppgavene for stillingen omfatter blant annet:
• Administrativ, praktisk og faglig arbeid knyttet til faste tiltak og prosjekttiltak innenfor Musikk i Skolens arbeidsområder (se innledningstekst om Musikk i Skolen).
• Arbeid innenfor Syngende skole-satsingen og innenfor Sangbanken.no.
• Arbeid med web-sider, nyhetsbrev, sosiale medier m.m
• Andre oppgaver relatert til Musikk i Skolens daglige drift

Vi tilbyr
• Krevende og interessant arbeid i en aktiv organisasjon
• Fagkonsulentstillingen avlønnes, avhengig av kompetanse og erfaring, i ltr 43 – 53 i statens lønnsregulativ.
• Lyse og trivelige arbeidslokaler i «SEILET- huset for kunst og kultur i skolen» på Grünerløkka i Oslo.

Det må påregnes sporadisk ettermiddags-/kveldsarbeid og noe reising. Oppstart etter avtale, men senest 13.08.2018.

Søknad sendes med CV og referanser .

For hele utlysningen, se http://www.musikkiskolen.no/utlysning-2018

Eventuelle intervjuer avholdes i uke 23 og 24.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder, Ulrika Bergroth-Plur, telefon 41664071 eller nestleder Torunn Øvrebø Brotnow, telefon 92290361.

Søknad: musikkiskolen@musikk.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten