Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien

Hjemmeside: http://www.harmonien.no/

Bergen Filharmoniske Orkester er i dag et symfoniorkester i europeisk toppklasse. Som nasjonal musikkinstitusjon har Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien som hovedoppgave å fremme og utvikle interessen for symfonisk musikk, ivareta den klassiske musikkarven og bidra til fornyelse og utvikling av kunstformen, og gjøre denne musikken tilgjengelig for et bredest mulig publikum.

Stiftelsen gjennomfører årlig om lag 90 konserter og forestillinger i Bergen, nasjonalt og internasjonalt, foruten et intensivt innspillings- og formidlingsprogram. Musikkselskapet driver også Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, Bergen Filharmoniske Kor og strømmetjenesten BergenPhiLive. Stiftelsen har 120 ansatte, hvorav 100 musikere fra over 20 nasjoner.

Formidlingsleder og orkesterpedagog

Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien har nå en ledig stilling som formidlingsleder og orkesterpedagog i 100% stilling.

Sentrale arbeidsoppgaver
° Prosjektleder for skoleprosjektet Bli Inspirert!, hvor utvikling av faglig innhold, skolebesøk og rapportering er noen av de mest sentrale oppgavene.
° Prosjektleder for Musikk for minnet, vårt prosjekt med fokus på musikk og helse.
° Videreutvikle eksisterende formidlingsprogram, utvikle og gjennomføre nye formidlingsprosjekt med basis i stiftelsens livsløpsstrategi.
° Samarbeid med programsjef og programkomité i programmeringen.

Ønsket bakgrunn
° Musikkutdanning eller dokumenterte musikkunnskaper.
° Erfaring med arbeid rettet mot barn og unge.
° Erfaring med kreative arbeidsprosesser og gjennomføring av prosjekter.
° Flytende norsk- og engelsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig.

Vi søker en medarbeider som
° er iniativrik, kreativ og kontaktskapende med lidenskap for presentasjon av orkestermusikk.
° kan jobbe strukturert med god gjennomføringsevne, og som er smidig og fleksibel når det trengs.
° kan jobbe selvstendig, men samtidig ha gode samarbeidsevner.
° har førerkort klasse B.

Stillingen inngår i en produksjonsavdeling på 8 personer og rapporterer til produksjonssjef. Oppgaveområder og organisering kan i noen grad tilpasses den aktuelle kandidat. Lønn etter avtale, øvrige vilkår iht. gjeldende tariffavtale.

Henvendelser vedrørende stillingen rettes til produksjonssjef Lars Inge Haugen, tlf 5521 6267

Søknad sendes prosjektkoordinator Sunniva Øiestad på e-post til sunniva@harmonien.no.

Ønsket tiltredelse snarest

Søknad: sunniva@harmonien.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten