Stiftelsen Veslefrikk

Hjemmeside: http://www.veslefrikkprisen.no/

Stiftelsen Veslefrikk har som formål å motivere barn og unge til komponering og skapende arbeid med musikk. Stiftelsen utvikler veiledningsmateriell, bl.a. Veslefrikkmetoden, og arrangerer Veslefrikkprisen som er en nasjonal satsning på komponering med barn. Veslefrikkprisen ble delt ut første gang i mars 2015 på en prisvinnerkonsert i NRK Store Studio, der skolebarn spilte sin egenkomponerte musikk i samspill med NRK Kringkastingsorkestret (KORK). I tillegg til KORK samarbeider vi med Den Norske Opera & Ballett, NOPA, Norsk kulturskoleråd og andre sentrale aktører på feltet.

Stiftelsen Veslefrikk er i vekst og skal utvikle en ny satsning for ungdom, lansere en digital mentorordning og utvide med mer lokal/regional aktivitet. Nå søker vi etter nye medarbeidere som ønsker å bidra med innovasjon og kreativitet på veien mot visjonen om at alle barn skal få erfare egen skaperkraft.

2 nye prosjektstillinger

Vi søker etter:
1. En medarbeider som skal ha hovedansvar for den daglige driften i 80-100% stilling.
2. En medarbeider som skal arbeide med å videreutvikle stiftelsens faglige virksomhet i 40% stilling.

Prosjektstilling 1:
Du vil arbeide med å videreutvikle Stiftelsen Veslefrikk i en fase med flere større utviklingsprosjekter. Viktige oppgaver vil blant annet være administrasjon, arbeid med strategi og handlingsplaner, finansiering, saksforberedelse til styret og oppfølging av prosjekter. Du koordinerer et team som består av fagansvarlig, fagkonsulent og produsent.

Vi søker etter deg som:
• har erfaring fra prosjektledelse og -styring
• kan arbeide strukturert og systematisk med utvikling og oppfølging av planer
• har relevant erfaring med økonomiarbeid, finansiering og søknadsskriving
• har god skriftlig og muntlig formuleringsevne
• kan samarbeide godt i et team, men også arbeide selvstendig
• er grundig, engasjert og interessert i å være med på å gjøre et unikt prosjekt enda bedre

Prosjektstilling 2:
Du vil arbeide med å videreutvikle stiftelsens faglige virksomhet og delta i utvikling av nye delprosjekter. Dette omfatter både konseptutvikling, skape innhold til arrangementer, konkret utforming av form og innhold i nettbasert materiell om komponering med barn og unge, samt planlegging, produksjon og publisering av materiell. Stillingen er del av et team og det faglige arbeidet ledes av en fagansvarlig.

Vi søker etter deg som:
• har musikkpedagogisk kompetanse og erfaring fra musikkundervisning
• har erfaring innen redigering av video, foto, lydopptak og annen musikkproduksjon
• har god skriftlig og muntlig formuleringsevne og kan tilrettelegge stoff for ulike målgrupper
• liker å arbeide strukturert og systematisk
• kan samarbeide godt i et team, men også arbeide selvstendig
• er grundig, engasjert og interessert i å være med på å gjøre et unikt prosjekt enda bedre

Felles for begge stillingene:
Det forventes bruk av samarbeidsverktøy som f.eks. Google dokumenter og Google regneark, Basecamp og liknende prosjektverktøy. Det er også en fordel med god kjennskap til bruk av sosiale medier for å spre informasjon og skape engasjement, samt publisering på nettsider.

Vi tilbyr:
• Spennende arbeid i et kreativt prosjekt under utvikling.
• Samarbeid med fagmiljøer.
• Mulighet til å være med i et team som sammen skaper og videreutvikler en unik nasjonal satsning.
• Fleksibilitet i deler av arbeidstiden.
• En arbeidsplass med høye og meningsfulle visjoner.
• Lønn etter avtale.
• Obligatorisk tjenestepensjon.

Variert arbeidstid kan forekomme i forbindelse med spesielle arrangementer, samt i perioder med større/mindre arbeidsmengde.

Begge stillingene er midlertidige prosjektstillinger for perioden 13. august 2018 til 9. august 2019.

For nærmere informasjon kontakt gjerne styreleder Signe Kalsnes, tlf. 916 84 546 eller Eldar Skjørten, tlf. 952 73 082 (lettest å nå etter kl. 16.00).

Søknad: produsent@musikkfaget.no

Stiftelsen Veslefrikk
Eldar Skjørten
Thurmanns gate 13A
0461 Oslo

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten