Festspillene i Nord-Norge

Hjemmeside: http://www.festspillnn.no/

Festspillene i Nord-Norge har vært arrangert i Harstad siden 1965. I dag er Festspillene Arktis’ største og viktigste tverrkunstneriske festival med rundt 30 000 besøkende hvert år. FINN presenterer og produserer årlig rundt 200 arrangement innen alle kunstneriske uttrykk, i tillegg til et bredt fagprogram, og har særlig fokus på nyskapning og utforskning av nye samarbeid i det nordlige kunstfeltet nasjonalt og internasjonalt. Festspilladministrasjonen består i dag av 8 personer med ulike kompetanseområder. Les mer på www.festspillnn.no

Produksjonsleder

Stillingen inngår i kunstnerisk team, og vil sammen med direktør og produsenter utvikle festivalens program. Festspillene gjennomfører hvert år rundt 150-200 arrangement i løpet av 8 dager og tar imot 500-800 artister og deltakere. Programmet inneholder hvert år en stor andel nye produksjoner som ko-produseres av festivalen. I avvikling består organisasjonen av en utvidet fagstab og rundt 100 frivillige som ledes av produksjonsleder. Festspillene presenterer et svært bredt kunstnerisk program og et betydelig fagprogram bestående av seminarer, workshops og debatter. I tillegg til selve Festspillene, arrangerer vi i løpet av festspilluka NUK – NyUngKunst, en tverrfaglig festival for ungdom mellom 14 og 20, og unge med funksjonsnedsettelser mellom 14 og 40.

Arbeidsoppgavene innebærer blant annet:
• Planlegging og teknisk/praktisk gjennomføring av festivalen.
• Lede stab og frivillige i avvikling og oppkjøring.
• Overordnet ansvar for kontrahering av lokale samarbeidspartnere og artister/produksjoner.
• Budsjettansvar for produksjonsbudsjett.
• Planlegging og oppfølging av beredskap og sikkerhet i festivalen.

Vi søker en person med:
• Bred og relevant prosjekt- og arrangørkompetanse.
• Erfaring med tekniske avklaringer/ridere.
• Erfaring med kontrahering og forhandling.
• Erfaring med arenautvikling og teknisk tilpasning.
• Stor arbeidskapasitet og gode organisatoriske evner, gjerne med erfaring fra ledelse.
• Personlig egnethet vektlegges.
• Menn oppfordres til å søke.
• Sceneteknisk fagkompetanse er en fordel, men ikke et krav.

Søknad: maria@festspillnn.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Maria Utsi , Direktør, på e-post eller telefon 982 55 600