Asker kulturskole

Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no/

Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker – mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker kommune er ISO-sertifisert innen standardene kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.

Asker kulturskole har ca. 1100 elever og 60 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag og teater. Kulturskolen har ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, administrerer dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester. Asker kommune er direktekommune i Den kulturelle skolesekken.

Musikkprodusent og turnélegger i DKS

Asker kulturskole – medarbeidere i Den kulturelle skolesekken
Asker kulturskole søker fra 1.9.2018:

• Musikkprodusent i 25 % fast stilling
• Turnélegger i 50 % fast stilling

Det kan bli lagt til andre arbeidsoppgaver knyttet til Den kulturelle skolesekken eller kulturskole.

Se www.asker.kommune.no/recruitment for fullstendig utlysning.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kim Stian Gjerdingen Bakke , Kulturskolerektor, på e-post eller telefon 66768104 / 41434101