Scene Finnmark

Hjemmeside: http://www.scenefinnmark.no/

Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Du blir også engasjert i alt Finnmark kan tilby på fritida. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig. Tjenestene du trenger er ofte nært hjem og jobb – tidsklemma merker vi ikke så mye til.

www.finnmark.no finner du mer ut om kommunikasjonstilbud, nedskriving av studielån, våre naboland Finland og Russland, og om samisk kultur. Velkommen til Finnmark!

Finnmark og Troms fylkeskommuner slås sammen fra 2020. Gå til regjeringa.no for mer informasjon om regionreformen.

Beskrivelse arbeidssted
Scene Finnmark inngår i kultursektoren i Finnmark fylkeskommune, som i tillegg består av Finnmark fylkesbibliotek og Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga, sentraladministrasjonen, Vadsø. Scene Finnmark har ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Finnmark, ungdomsavdelingen Ung Artist, den samiske musikkavdelingen Sápmi Music og inngår i Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge.

Scene Finnmarks motto er «Store opplevelser på små steder» og Scene Finnmark produserer og formidler kunst og kultur til hele Finnmark av høy kvalitet i nært samarbeid med aktører i fylket, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å utvikle egne produksjoner er Scene Finnmark et senter for utvikling og samhandling mellom kulturaktører i Finnmark, og skal blant annet sikre og videreutvikle kompetanse på produksjon, turné og lokale arrangører i Finnmark. Scene Finnmark er en støttespiller og samarbeidspartner for det øvrige kulturlivet i fylket.

Det er 15 ansatte i Scene Finnmark lokalisert i Alta (Ensemble Noor), Hammerfest (LINK) og Vadsø (Varangermusikerne og administrasjonen). Leder har arbeidssted Vadsø og rapporterer til ass. kultur- og miljøsjef.

Leder

Arbeidsoppgaver
– Faglig og administrativt ansvar for Scene Finnmarks virksomhet, herunder økonomi- og personalansvar.
– Ivaretakelse og strategisk utvikling av Scene Finnmark som en kulturinstitusjon med høy kunstfaglig kompetanse.
– Videreutvikle nettverket rundt scenisk produksjon og formidling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
– Videreutvikle Finnmarks satsing på kvalitet og mangfold innen kunst og kultur.

Stillingen innebærer en del reisevirksomhet.

Krav til kompetanse
– Relevant høyere utdanning.
– Ledererfaring, gjerne fra kultursektoren.
– Lang relevant erfaring vil kunne kompensere for noe manglende formell utdanning.
– Sertifikat kl. B.

Ønskede kvalifikasjoner
– Kjennskap og erfaring fra kultursektoren.
– Erfaring fra budsjett- og økonomiarbeid.
– Erfaring med gjennomføring av utviklings- og omstillingsarbeid.
– God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
– Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv vektlegges som en tilleggskvalifikasjon.

Personlige egenskaper
– God på motivasjon, samarbeid og nettverksbygging.
– Utviklingsorientert og nytenkende.
– Strukturert arbeidsform, resultatorientert og god helhetsforståelse.
– Evne til å bygge felles kultur, samtidig som det særegne i det faglige miljøet blir ivaretatt.
– Evne til å involvere og skape gode resultater gjennom andre.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
– Utfordrende oppgaver i et spennende nasjonalt og internasjonalt miljø.
– Lønn etter avtale.
– Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
– Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
– Meget god pensjonsordning.
– Hjelp med å skaffe bolig.
– Å dekke flytteutgifter.

Søknad sendes
Søknad sendes via Finnmark Fylkeskommunes elektroniske søknadssystem:
https://ledigestillinger.ffk.no/recruitment/opening?6
Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf. tlf. 78 96 30 76 / 922 85 165.

Kontaktpersoner
Stine Qvigstad Jenvin, ass. kultur- og miljøsjef, mobil: 481 11 399, e-post: stine.qvigstad.jenvin@ffk.no
Heikki Knutsen, konstituert leder Scene Finnmark, mobil: 932 53 077, e-post: heikki.knutsen@ffk.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten