Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Prosjektleder - Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE)

Ved Norges musikkhøgskole er det ledig stilling som prosjektleder i 50 % stilling.

Stillingen er en prosjektstilling knyttet til NMHs Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) og løper til 31. desember 2023. Stillingen er ledig fra 1. august 2018 eller etter nærmere avtale. Stillingen er administrativt knyttet til studie- og FoU-seksjonen.

Arbeidsoppgaver
Prosjektlederens hovedoppgave er å fungere som nestleder i CEMPE, og sammen med senterleder ivareta daglig ledelse av senteret. Dette innebærer å følge opp og støtte prosesser og prosjekter i CEMPE og hos senterets samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Prosjektlederen vil videre bidra i CEMPEs arbeid med nettverksbygging, bemanning, prosjektutvikling og kompetanseutvikling, og i arbeidet med å formidle erfaringer fra senterets virksomhet internt og eksternt. Prosjektlederen vil også kunne lede egne prosjekter. Prosjektlederen vil bidra i saksforberedelse til senterets styrende organer, og være medansvarlig for seminarer og andre arenaer for erfaringsdeling ved CEMPE.

Stillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner
Det kreves utdanning på masternivå i utøvende musikk eller andre relevante utdanningsområder, kombinert med god kjennskap til, og helst undervisningserfaring fra, utøvende høyere musikkutdanning. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanning på masternivå. Det kreves videre erfaring fra ledelse av prosjekter i musikkfeltet eller relevante kunstområder, for eksempel kunstnerisk utviklingsarbeid, større samarbeidsprosjekter eller forskningsbaserte prosjekter innenfor kunstfeltet. Det er videre ønskelig med erfaring fra formidling av slike prosjektarbeider. Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Det vil bli lagt vekt på at den som ansettes kan arbeid analytisk, strukturert og selvstendig. Det vil også bli lagt stor vekt på personlig egnethet, herunder evne til å ta initiativ, evne til samarbeid og evne til kommunikasjon.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som prosjektleder, stillingskode 1113, lønnstrinn 62 – 69 (f.t. kr. 537 700 – 611 700 pr år for hel stilling). For særlig godt kvalifisert søker kan høyere avlønning vurderes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til CEMPE-leder Jon Helge Sætre, telefon 908 71 513 eller studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen, telefon 959 61 770.

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten