Kongsvinger kirkelige fellesråd

Kongsvinger kommune (ca. 18 000 innb.) ligger sør i Hedmark fylke. Fra Kongsvinger sentrum er det 90 km til Oslo, 60 km til Gardemoen og 100 km til Hamar. Til Oslo og Gardermoen er det godt utbygde kollektivtilbud. Kommunen har gode skoletilbud på videregående nivå og eget Høgskolesenter. Kommunen er et handelssentrum og har også mange arbeidsplasser innenfor sykehus- og fengselsvesenet, industri, data og statistikk. Kommunen har gode kulturtilbud.

Innenfor fellesrådets virksomhetsområde er det 3 sokn; Vinger, Austmarka og Brandval. Det er 5 kirker og 5 gravplasser i kommunen. Det er felles kontorlokaler for alle ansatte i Øvrebyen, opp mot Festningen i Kongsvinger. I staben er vi i overkant av 20 ansatte.

Litt om orglene:
Austmarka kirke har et 11 stemmers orgel med 2 manualer og pedal, bygget av Norsk Orgel- og Harmonium fabrikk (NOHF).
Brandval kirke har et 21 stemmers orgel med 2 manualer og pedal, bygget av NOHF.
Lundersæter kirke har et 6 stemmers mekanisk orgel med en manual og pedal.
Roverud kirke har et 4 stemmers orgelpositiv med en manual.
Vinger kirke har et nytt 27 stemmers orgel med 2 manualer og pedal, bygget av Ålems orgelverkstad AB i 2013. Kirka har også et nytt Steinway flygel A 188, levert i år.

Kantor / Organist – 2. gangs utlysning

Stillingen som kantor / organist er ledig fra 1. august. Det må påregnes organisttjenester i hele fellesrådets virksomhetsområde. Du vil bli en aktiv medarbeider i menighet og stab.

Vi søker deg som vil være aktivt med i planleggingen og gjennomføringen av gudstjenester, kirkelige handlinger, konserter og institusjonsbesøk. Det er viktig at du vektlegger mangfoldet i det liturgiske arbeidet og kirkemusikken. Du vil bli en viktig brikke i videreføringen av menighetens musikkengasjement med korvirksomhet, konserter og som bindeledd mellom kommunens- og kirkas kulturarbeid.

Lønns- og arbeidsvilkår vil være i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor.
I ansettelsesprosessen vil det bli lagt vekt på søkernes evne til samarbeid og fleksibilitet.
Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Det er 6 mnd. prøvetid i stillingen. Den som tilsettes må legge fram politiattest og disponere egen bil.

Søknad sendes med attester, vitnemål og referanser.

Søknad: ol769@kirken.no

Kongsvinger kirkelige fellesråd
Nygata 6
2213 Kongsvinger

Spørsmål om stillingen, kontakt: Ole Erik Lindalen , Kirkeverge, på e-post eller telefon 62 88 66 80 / 90 10 64 31