Talent Norge AS

Hjemmeside: http://www.talentnorge.no/

Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet, med formål om å bidra til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur. Vår visjon er å bidra til at fremragende, kunstneriske talenter får realisert sitt maksimale potensial. Selskapet har per i dag pågående 36 talentutviklingsprogrammer på tvers av sjanger innen kunst og kultur, de fleste går over tre til fire år.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB går nå sammen om en nasjonal satsning på talentutvikling for dirigenter. Satsingen skal i tillegg til å være en toppsatsning, inspirere og utvikle unge dirigenter på ulike nivåer og styrke alle dirigentene som hver uke inspirerer barn og unge gjennom sin dirigentvirksomhet i hele landet.

Prosjektmedarbeider

Det utlyses med dette en 100% prosjektstilling i Talent Norge for inntil 3 år.

Stillingen skal arbeide med prosjekter i Talent Norge med hovedvekt på Dirigentsatsningen. Vi søker en engasjert medarbeider med erfaring og nettverk fra prosjektarbeid innen kunst og kultur. Stillingen rapporterer til prosjektleder i Talent Norge.

Egenskaper og kvalifikasjoner
– Solid erfaring fra prosjektarbeid
– God til å kommunisere både skriftlig og muntlig
– Erfaring med publisering på web og i sosiale medier
– Vant til å jobbe selvstendig
– Har evnen til å tenke nytt og utfordre vante mønstre
– Meget god gjennomføringsevne
– Det kreves relevant utdanning fra høgskole eller universitetsnivå

Vi tilbyr
– En spennende jobb i et lite selskap med stort potensial
– Faglige utfordringer og spennende prosjekter
– Varierte arbeidsoppgaver
– Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
– Lønn etter avtale.

Tiltredelse: Snarest
Arbeidssted: Oslo

 

Søknad: post@talentnorge.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Monica Borg Fure , prosjektleder, på e-post eller telefon 926 35 471