Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS

Hjemmeside: http://www.kkkkfestival.com/

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS har etter en spennende omorganiseringsprosess etablert seg som aksjeselskap med det formål å fremme kunstens og musikkens rolle i samfunnsutviklingen, og å styrke den regionale arenaen for kunstformidling. Selskapet skal skape gode kunstneriske opplevelser for et bredt publikum i hele regionen gjennom å driver profesjonell formidling av trosrelatert og annen kunst. Selskapet har som mål å gjennomføre en årlig festival, samt driver helårsaktivitet, og skal dessuten bidra til å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns-/næringsliv og bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirken og allmennheten.

KKKK er fra 2018 organisert som et aksjeselskap med Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kirkelige fellesråd som eiere. KKKK skal videreføre og videreutvikle den kunstneriske produksjons- og formidlingsvirksomhet som siden 2000 har vært drevet av Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi. KKKK ledes av et styre som daglig leder rapporterer til. Det skal etableres et kunstnerisk råd som er daglig leders rådgivende organ.

KKKK mottar i dag økonomisk støtte bl.a. fra Norsk kulturråd, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kirkelige fellesråd.

Daglig leder

Er du klar for å få brukt og videreutviklet dine lederegenskaper, din kunstneriske og administrative kompetanse og dine samarbeidsevner? Da ønsker vi å høre fra deg!

Ansvarsområde
Som daglig leder vil du ha det kunstneriske, administrative og økonomiske ansvaret for KKKKs totale virksomhet. I kunstneriske spørsmål vil du lene deg på et kunstnerisk råd oppnevnt av styret. Rådet vil ha bred og solid kunstnerisk kompetanse. Du vil ha tilgang på produksjonsteknisk og regnskapsteknisk bistand. Du vil stå ansvarlig for alle sider ved virksomheten overfor KKKKs styre ved styreleder.

Forventninger
Du vil bygge videre på en mangeårig kunstneriske formidlingsvirksomhet som har solide røtter i og stor betydning for Kristiansund by og for regionen. Det forventes at du viderefører og videreutvikler dette arbeidet slik at KKKK blir et lokalt, regionalt og nasjonalt kraftsenter for møter mellom kirke og kunst til glede for et bredt publikum.

Det forventes at du har et særlig blikk for at barn og unge skal oppleve og utforske trosrelatert og annen kunst. Det forventes at du gjør dette bl.a. ved å bygge allianser til kunstnere og kunstmiljøer/-institusjoner, trossamfunn og andre samfunnsaktører både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det forventes også at du arbeider for å styrke KKKKs økonomiske fundament som vil være en forutsetning for videreutvikling av virksomheten.

HVORFOR SKAL DU VELGE OSS SOM ARBEIDSGIVER?
Du tilbys en interessant og utfordrende jobb der du vil få brukt og videreutviklet dine lederegenskaper, din faglige og administrative kompetanse og dine samarbeidsevner. Du vil få arbeide og skape resultater i samarbeid med fremtredende kunstnere, engasjerte samarbeidspartnere og et takknemlig publikum. Stillingen gir deg stor grad av frihet samtidig som kravene til synlige resultater vil være store.

HVEM ER DU?
Vi forventer at du har:
– relevant høyere utdanning
– utdannings- og/eller erfaringsbasert innsikt i kunstfeltet
– erfaring innen administrasjon og ledelse
– samarbeidserfaring
– erfaring fra å innhente økonomiske midler
– erfaring fra å samarbeide med kunstnere
– programmeringserfaring
– erfaring fra publikumsrelatert arbeid, bl.a. gjennom sosiale medier
– kunnskap/erfaring om kontraktsinngåelse

Vi forutsetter også at du
– er kreativ, både når det gjelder ideutvikling og gjennomføring
– har evne til å kombinere langsiktig planlegging med daglig gjennomføring
– har gode kommunikasjonsevner
– er løsningsorientert, ryddig og strukturert
– er utadvendt og samlende
– har gode samarbeidsevner
– har evne til å takle stressede perioder og situasjoner
– behersker norsk, evt. et annet skandinavisk språk, godt både skriftlig og muntlig
behersker engelsk godt, både skriftlig og muntlig
– har førerkort klasse B

Det vil telle til din fordel om du også har solid kunstnerisk bakgrunn, erfaring fra ledelse av festivaler, organisasjoner eller lignende, god beherskelse av IKT, erfaring innen økonomihåndtering og erfaring fra styrearbeid.

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet når vi vurderer deg som søker.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Einar Solbu , styreleder, på telefon 915 68 343
Eigunn Stav Sætre , kultursjef, på telefon 71 57 43 55