Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Markedsfører

Ved seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt er det ledig vikariat som markedsfører

Vi ønsker å profesjonalisere vår markedsinnsats gjennom tiltak som kan gjøre oss mer synlig ovenfor våre interessenter. Dessuten ønsker vi mer effektiv markedsføring av våre arrangementer. Vi søker derfor etter en markedsfører i et vikariat i seks måneder med mulighet til forlengelse.

Samtidig med denne utlysningen har vi også annonsert etter en markedsanalytiker som gjennom måle- og analysemetoder vil kunne gi oss økt kunnskap om de markeder vi naturlig er knyttet til. Som markedsfører ved Musikkhøgskolen vil du derfor blant annet knyttes til dette konkrete prosjektet, og du vil jobbe med tiltak sammen med analytiker, kommunikasjonssjef og øvrig kommunikasjonsstab.

Sentrale oppgaver vil være:
Bistå i valg av markedskanaler og utforme innhold i dem
Fortelle gode historier på digitale plattformer
Bidra til CRM-arbeid
Gjennomføre digitale kampanjer
Utføre arbeidsoppgaver knyttet til nye markedsplaner
Vi tilbyr en innholdsrik og faglig utviklende stilling i et godt og kreativt arbeidsmiljø.

Vi søker deg som har:
Solid forståelse av mulighetene i digital markedsføring
Kunnskap om video som formidlingsform
Innsikt i digitale markedsføringsverktøy
Kunnskap om sosiale medier som markedsføringsmulighet
Innsikt i kunderelasjonshåndtering (CRM)
Gode samarbeidsevner
Stor gjennomføringsevne
Kommersiell teft, men også kunnskap og interesse for musikk og/eller andre kunstuttrykk
God skriftlig framføringsevne på norsk og engelsk
Utdanning innen markedsføring, kommunikasjon eller journalistikk og/eller relevant arbeidserfaring

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativer som rådgiver f.t. kr 482 500 – 499 600 pr. år.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kjetil Asdal Bjørgan , markeds- og kommunikasjonssjef, på e-post eller telefon 918 18 646