Kristiansand Kulturskole

Hjemmeside: http://www.kristiansand.kommune.no/

Vi tror på muligheter

Kristiansand kommune er en av Sørlandets største arbeidsgivere med 7000 ansatte. Vi jobber hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.

Kristiansand kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Kristiansand er Sørlandets hovedstad. En rekke regionale kunst-og kulturinstitusjoner holder til her, og aktivitetsnivået i byens kulturliv er høyt.

Kulturskolen holder ukentlig undervisning for 1700 elever og har spennende planer for fremtiden. Det er 59 stillinger i kulturskolen fordelt på 31 årsverk.

Sangpedagog

Vi søker SANGPEDAGOG i 60% fast stilling

Arbeidsoppgaver
Undervise kor i grunnskolen, i skole og sfo-tid. 2. trinn.
Kor -og sangundervisning på kulturskolens musikallinje, fra 8. trinn.
Kor -og sangelever på kulturskolen, fra 1. trinn.

Kvalifikasjoner
Kulturskolen ser det som en fordel at søkeren har bred sjangerkunnskap.
Erfaring fra undervisning av kor og av barn i ulike aldersgrupper vil vektlegges.
Godkjent utdanning innen musikk på høyere nivå.
I tillegg til godkjent pedagogisk utdanning kreves etterutdanning innen gruppemetodikk, event. må kandidaten være villig til å ta dette innen 3 år.
Det forventes at den som tilsettes deltar aktivt i kollegialt samarbeid.
For fast ansettelse som lærer ved Knuden – Kristiansand kulturskole kreves 240 studiepoeng, hvorav 60 poeng er relevant til undervisningsfaget og 60 poeng er relevant til pedagogikk og metodikk.
I tvilstilfeller kan de bli aktuelt med prøvedirigering.
Omfattende suksessrik praksis kan oppveie for manglende formell utdanning.

Utdanningsretning
Teater / Musikk / Dans

Utdanningsnivå
Høyskole/universitet

Personlige Egenskaper
Løsningsorientert
Positiv og initiativrik.
Gode kommunikasjons – og relasjonsevner.
Gode logistiske egenskaper.
Entusiastisk, utholdende og utadvendt.
Personlig egnethet vil bli vektlagt stillingen.

Vi tilbyr
Lønns -og arbeidsvilkår i henhold til regulativ for musikk – og kulturskolene.

Det kreves at den som tilsettes kan fremlegge politiattest.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Åse Norevik , avdelingsleder musikk, på e-post eller telefon 38148735