Lørenskog kommune

Hjemmeside: https://www.lorenskog.kommune.no/

Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvor sentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunen har ca. 39 000 innbyggere og 2300 ansatte. Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter.

Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss!

Pianolærer

Vil du bli pianolærer på den beste kulturskolen? – Lørenskog kommune

Vi holder til i flotte lokaler i Lørenskog Hus. Vi har verdens beste kolleger, et aktivt miljø og utstrakt samarbeid med øvrig kulturliv i kommunen. Her er det mulighet for både å lære bort, utøve og produsere kultur.

Lørenskog musikk- og kulturskole har ca. 32 ansatte, 20 årsverk og 950 elever. Vi tilbyr musikk, dans, visuell kunst, musikkterapi, MMG (Music mind games), fordypningsklasse og ulike prosjekter.

Du kan gå inn på Musikkskolen og facebook for å se litt av aktivitetene våre.

Arbeidsoppgaver
Du er pedagog, produsent og utøver. Skolen drives i samsvar med rammeplan for kulturskoler, og vi forutsetter at du er oppdatert på moderne kulturskoledrift.
Pianoseksjonen hos oss legger vekt på bredde og variasjon i tilbudet (både i sjanger og opplæring), og har en klar målsetting om at elevene tar del i et fellesskap ved skolen. Du tar aktivt del i et kreativt miljø og engasjerer deg i felles oppgaver.
For pianolærere er 3% satt av til akkompagnement.
Vi samarbeider tett med foresatte, og holder dem oppdatert på elevens utvikling.

Kvalifikasjoner
Relevant utdanning på minimum bachelornivå.
Gjerne Praktisk pedagogisk utdanning.
Det er ønskelig med erfaring fra kulturskolearbeid.
Du bør ha kjennskap til rammeplanen for kulturskoler og bevissthet om kulturskolens plass i lokalsamfunnet.

Personlige Egenskaper
Vi ønsker oss en kollega som er samarbeidssøkende, sosial, humoristisk, dyktig og fleksibel. Vi trenger deg som virkelig brenner for arbeid med kunst og kultur. Som pianist må du regne med små og store akkompagnementsoppgaver.

Vi tilbyr
Lørenskog kommune er en IA-bedrift som tilbyr helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytter. Lørenskog kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for fag-/kompetanseutvikling.

Du må kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og skolens behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer for øvrig i samsvar med gjeldende regelverk. Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kjersti Østnes Eggum , ass.rektor, på telefon 67 20 16 61
Finn Evensen , rektor, på telefon 67 20 16 62