Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Produsent - Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon

I seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er det ledig stilling som produsent. Seksjonen har som hovedansvar å tilrettelegge og gjennomføre konserter og andre arrangementer tilknyttet NMHs virksomhet, samt drift av høgskolens konsertsaler.

Seksjonen var i 2017 involvert i rundt 450 produksjoner av svært variert art der ca. halvparten gjennomføres på NMH og resterende på andre scener og arenaer utenfor skolen. Vi tilbyr en interessant stilling med varierte oppgaver i et meget godt, aktivt og kreativt arbeidsmiljø.

Som produsent vil du ha ansvar for oppfølging og koordinering av arrangementer på Musikkhøgskolen og andre konsertarenaer i tett samarbeid med lærere og studenter. Du vil inngå i en stab bestående av teknikere og produsenter, og vil rapportere til lederen for Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon (Produksjonssjef).

Sentrale oppgaver
Oppfølging, koordinering og planlegging av Musikkhøgskolens konserter og andre arrangementer/produksjoner
Operativt arbeid i forbindelse med arrangementsavvikling
Formell og uformell veiledning av studenter innenfor stillingens arbeidsfelt
Prosjektarbeid og prosjektledelse av diverse prosjekter
Utarbeiding av informasjonsmateriell/arbeid med arrangementskalender på musikkhøgskolens nettsider og billettsalgsløsninger
Arbeidsmengde vil kunne variere noe etter sesong

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid, og dette arbeidet reguleres og kompenseres gjennom en særavtale.

Krav til kvalifikasjoner
Relevant høyere utdanning innen musikk- og kulturfeltet (erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse)
Solid erfaring med programmering, planlegging og gjennomføring av konserter på høyt kunstnerisk nivå
Bred musikalsk erfaring og kompetanse innenfor både klassisk-/samtidsmusikk og jazz er ønskelig
Erfaring fra frivillig arbeid og ledelse av frivillige er ønskelig
Erfaring fra markedsføring og/eller utforming av trykksaker er ønskelig
Erfaring som musiker, kunnskap og erfaring med ensemble/orkester/kor er ønskelig
Kjennskap til Adobe CS, web, sosiale medier og generelt gode datakunnskaper er ønskelig
Generelt god teknisk forståelse og grunnleggende kunnskap rundt konsertteknikk er ønskelig

Personen vi søker må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være strukturert, kunne arbeide selvstendig, ha god planleggingsevne og være fleksibel i en hektisk hverdag.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativer som 1408 førstekonsulent f.t. kr 425 900 – 490 900 pr. år.

Ansatte i seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er omfattet av ordningen med særavtale/arbeidstidsavtale og med et årlig fast kronetillegg f.t. kr. 31.457 pr. år.

Arbeid på arrangementer følger periodevis oppsatt arbeidsplan, og stillingen følger statens fleksitidsordning for øvrig arbeid.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Tiltredelse: 15. august 2018 eller etter avtale.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Lars Holmen Kurverud , seksjonssjef, på e-post eller telefon 934 21 933