Barratt Due musikkinstitutt

Hjemmeside: http://www.bdm.no/

Barratt Due musikkinstitutt er en av Europas fremste og mest særpregede utdanningsinstitusjoner innen klassisk musikk. I møte med dyktige lærere og musikere i verdensklasse kan vi tilby en utdanning som spenner fra musikkbarnehage til utøvende bachelor- og masterutdanninger.

Lærer i hørelære (15%)

Ved Høyskolen Barratt Due (HBD) er det ledig 15% stilling som lærer i hørelære for våre bachelorstudenter i utøvende musikk.

Stillingen omfatter gruppeundervisning av 1. og 2. årsstudenter og inngår i HBDs teoriseksjon.

Krav til utdanning, erfaring og kvalifikasjoner:
Førstestillingskompetanse med relevant høyere utdanning innen fagfeltet
Erfaring fra undervisning på universitets- og høyskolenivå
God kommunikasjons – og formidlingsevne
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Aktuelle søkere vil bli innkalt til prøveundervisning og intervju

Vi tilbyr:
En interessant undervisningsstilling ved en institusjon med høy anerkjennelse. Vi har et godt arbeidsmiljø, pensjons- og forsikringsordninger og et dynamisk faglig miljø. Virksomheten er sentralt beliggende i Oslo. Lønn etter Statens lønnsregulativ for undervisningsstillinger.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Bjørn Einar Halvorsen , Leder Høyskolen, på e-post eller telefon 414 79 221