Ski kommune - Kontra Kulturskole

Hjemmeside: http://www.ski.kommune.no/

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter.

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Inspektør (80% fast) - Lærer musikklek og musikkstart (25% fast) - Koordinator DKS og kulturskoletimen (30% fast)

INSPEKTØR

Ski kommune har vedtatt rammeplan for kulturskolen “Mangfold og fordypning” og kulturskolen er i sterk utvikling. Kulturskolen har undervisning i de aller fleste musikkinstrumenter og sjangre samt i visuelle kunstfag og film. I tillegg har kulturskolen ansvar for Den kulturelle skolesekken og Ski kommune har også beholdt kulturskoletimen som sees i sammenheng med lokale produksjoner i regi av DKS.

80% fast stilling.

Arbeidsoppgaver
– Videreutvikling av kulturskolen i samarbeid med rektor og lærere
– Pedagogisk ledelse og prosjektledelse
– Ansvar for kulturskoletimen og DKS
Samarbeid med skolekorpsene i kommunen
Ansvar for kulturskolens produksjoner og prosjekter
Les mer og søk her.

LÆRER MUSIKKLEK OG MUSIKKSTART

Ski kommunes kulturskole, Kontra kulturskole, styres etter rammeplanen “Mangfold og fordypning”. I kulturskolens breddeprogram ligger det aldersdelte gruppetilbud for barn mellom 3 og 8 år. Vi søker nå en lærer til disse gruppene.

25% fast stilling.

Arbeidsoppgaver:
– Undervisning i grupper tilpasset elevenes alder og kompetanse
– Rekruttering til kulturskolens øvrige musikktilbud og til skolekorps
– Samarbeid med andre lærere i kulturskolen om instrumentprøving for elevene
– Deltakelse i kulturskolens arrangementer når det er relevant
Les mer og søk her.

KOORDINATOR DKS OG KULTURSKOLETIMEN

Ski kommunes kulturskole, Kontra kulturskole, har ansvar for den lokale delen av Den kulturelle skolesekken og for kulturskoletimen. Kulturskolen skal også fra sommeren 2018 arrangere sommerskole i kreative fag hvert år.

30% fast stilling.

Arbeidsoppgaver
– koordinere lokale DKS produksjoner og kulturskoletimen
– planlegging og gjennomføring av sommerskole
Les mer og søk her.

Felles for alle stillingene:

Vi ønsker at du søker elektronisk.
Søknadsfrist 29. april 2018.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kjersti Sandvik , kulturskolerektor, på telefon 95207923