Longyearbyen lokalstyre

Hjemmeside: http://www.lokalstyre.no/

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2100 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

I Longyearbyen er det et rikt kultur- og idrettstilbud. Longyearbyen lokalstyre drifter svømme- og idrettshall, galleri, bibliotek, og kulturskole. I tillegg har Longyearbyen et kulturhus som huser Longyearbyen kino og hvor det er et rikt og spennende kulturtilbud på scenen i løpet av året.

Kulturskolen har nærmere 100 elever fra 1.trinn til Vg3 I tillegg leverer kulturskolen dirigenttjeneste til kor og storband. Hovedvekt av elevene er fra 1 – 10 trinn. Undervisningen i kulturskolen er både på nybegynnernivå og for elever som har gått i kulturskolen over flere år. Kulturskolen er samlokalisert med Longyearbyen skole og underviser i kjernetiden 13.15 – 16.00. Dette gjør at undervisning i grunnskole og kulturskole er en god kombinasjon. Skolen og kulturskolen samarbeider om større oppsetninger med vekt på musikk, dans og drama.

Musikklærere i kulturskole og grunnskole

Vi har inntil 2 ledige faste stillinger for allsidige musikklærere i inntil 80 % stilling fra og med 01.08.2018 Begge stillingene er kombinert med kulturskole og grunnskole.

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:
– Inntil 45% undervisning i kulturskolen
– Inntil 35% undervisning i grunnskolen

Vi ønsker at du:
– Har musikkfaglig og pedagogisk utdanning fra høyskole/universitet
– Har erfaring fra musikkundervisning, klasseledelse, og vurdering i grunnskolen (1.-10.tr)
– Kan undervise i disiplinene: – sang, piano, musikalsk lek og samspillgruppereller
– gitar, bass, slagverk/perkusjon, band og samspill.eventuelt andre kombinasjoner av disse.
– Har erfaring fra ensembleledelse som kor, korps, storband eller band
– Har gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
– Har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet og dokumenterbare resultater fra tidligere praksis vil bli vektlagt ved vurdering av søkerne.

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:
– Lønn etter avtale- Gode pensjons- og forsikringsordninger
– Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
– Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
– Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Espen Rotevatn , Fungerende leder Longyearbyen kulturskole, på telefon 470 74 775