Tromsø kirkelige fellesråd

Kroken menighet utgjør nordre del av fastlandet av Tromsø kommune. Grensen mot Tromsøysund menighet går ved Tomasjord. Menigheten består av både tett befolkede områder i Kroken bydel, og også av bygder som preges av nedgang i befolkningstall. Det er samlet befolkningsvekst i menigheten. Det tar ca 45 minutter å kjøre med bil gjennom hele menigheten. Menigheten har to gudstjenestesteder: Kroken kirke (12 år gammel) og Oldervik skole. I Kroken er det gudstjenester de fleste søn- og helligdager. I Oldervik er det ca 10 gudstjenester i året, hvor to er utendørs (Kirkegårdsandakt om sommeren og friluftsgudstjeneste i fjæra i september). Av de 11.000 menneskene som bor innenfor menighetens grenser er 7400 medlemmer av Den Norske kirke.

Kroken menighet er en åpen, aktiv og gudstjenesteglad menighet. Kirka har for tiden korarbeid for barn og unge. Det legges stor vekt på involvering av voksne, barn og unge, med fokus på gudstjeneste- og kulturliv. Menigheten har tre ulike lokale grunnordninger, høymesse, kveldsgudstjeneste og familiegudstjeneste.

Kroken kirke har et meget godt orgel bygget av Ryde og Berg i 2007. Det har 20 stemmer, 2 manualer og pedal. Kirkerommet inneholder, i tillegg til orgelet, et godt flygel. Kirkerommet er høyt, har god lydkvalitet, og egner seg svært godt til konserter og opptredener.

Kantor/organist 100 % i Kroken menighet

Vil du finne tonen sammen med oss?

Arbeidsoppgaver
Lede og utvikle det musikalske arbeidet i menigheten
Stimulere frivillige til aktiv musikalsk deltakelse
Være utøvende musiker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, konfirmantsamlinger og sykehjemsandakter, skolegudstjenester, trosopplæringstiltak og andre arr. planlagt i samarbeid med menighetsråd og stab
Det er ønskelig at kirkemusiker er med i ledelsen av Kroken Tweens, et aktivt kor for barn 9-13 år. Koret er innmeldt i Norges KFUK-KFUM.
Være musikalsk ansvarlig for sangsamlingen på «Familietirsdag i kirka»
Videreutvikle menighetens kulturelle og musikalske arbeid.
Ta initiativ til å starte opp et kor for voksne i menigheten.
Endelig stillingsbeskrivelse og arbeidsplan utarbeides i samarbeid med den som tilsettes
Kirkemusikalsk utdanning med mastergrad eller tilsvarende. Kandidater med annen relevant utdanning/bakgrunn kan søke.
God kompetanse i å lede kor for ulike aldersgrupper
Erfaring med menighetsarbeid knyttet til familier og ulike aldersgrupper er ønskelig
Behersker ulike musikalske uttrykk, og gjerne spiller flere instrumenter

Personlige Egenskaper
Har evnen til å samarbeide og å arbeide selvstendig
Kan lede, utvikle og inspirere kirkemusikalsk aktivitet med mangfold og nyskaping
Er god til å lede fellessang gjennom orgel- og pianospill
Kan arbeide med instrumentalgrupper og solister
Har et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Lønn etter gjeldende tariffavtale
Pensjon i Tromsø kommunale pensjonskasse
Et arbeidssted i naturskjønne omgivelser med gode friluftsmuligheter sommer og vinter.
Godt motiverte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
En spennende og mangfoldig menighet
Mange engasjerte frivillige

ANNET
Kroken tilbyr et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger hvor det arbeides i tverrfaglige team, med gode rutiner for evaluering og planlegging av virksomheten. Staben i Kroken består av menighetsforvalter (30%), kirketjener, sokneprest, kapellan, diakonimedarbeider og trosopplærer (60 %). Ukentlige stabsmøter har høy prioritet. Hver ansatt tar sin del av arbeidsoppgaver som ligger utenfor de profesjonsbestemte.
Kroken kirkebygg inneholder i tillegg Døvekirken i Nordenfjeldske, med egen døveprest. Det er noe samarbeid.
Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest
Søkere må være medlem av Den norske kirke
Søkeren bør disponere bil
Den som tilsettes vil ha sin arbeidsplass i Kroken kirke
Den som tilsettes må også være disponibel til å spille i andre kirker i fellesrådsområdet.
Det vil bli aktuelt å kalle inn søkere til prøvespill og evt. prøvedireksjon i tilsettingsprosessen.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Knut Arne Aasen , personalsjef, på telefon 908 75 448
Birgit Lockertsen , sokneprest, på telefon 970 06 993