Tromsø kirkelige fellesråd

Grønnåsen menighet er en åpen, aktiv og gudstjenesteglad menighet. Kirkebygget er 20 år gammelt og ligger på nordre del av Tromsøya. Kirka har korarbeid for både barn, unge og voksne. Det legges stor vekt på involvering av voksne, barn og unge, med fokus på gudstjeneste- og ALLSIDIG kulturliv.

Grønnåsen kirke har et meget godt orgel i barokk stil, bygget av Alfred Führer i 2001. 26 stemmer, 2 manual og pedal. Kirkerommet inneholder, i tillegg til orgelet, et godt flygel. Kirkerommet egner seg svært godt til konserter og opptredener.

Kantor/organist 100 % i Grønnåsen menighet

Arbeidsoppgaver
Lede og utvikle det musikalske arbeidet i menigheten
Stimulere frivillige til aktiv musikalsk deltakelse
Være utøvende musiker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, ukentlige konfirmantsamlinger og sykehjemsandakter, skolegudstjenester, trosopplæringstiltak og andre arrangementer planlagt i samarbeid med menighetsråd og stab
Lede Grønnåsen kirkekor, et aktivt kor med bredt repertoar
Administrere, utvikle og spille for guttekoret Ishavsguttene
Endelig stillingsbeskrivelse og arbeidsplan utarbeides i samarbeid med den som tilsettes

Kvalifikasjoner
Kirkemusikalsk utdanning med mastergrad. Kandidater med annen relevant utdanning/ bakgrunn kan søke
God kompetanse i korledelse
Erfaring med menighetsarbeid knyttet til ulike aldersgrupper

Personlige Egenskaper
Har evnen til å samarbeide og å arbeide selvstendig
Behersker ulike musikalske uttrykk
Kan lede, utvikle og inspirere kirkemusikalsk aktivitet med mangfold og nyskaping
Er god til å lede fellessang gjennom orgel- og pianospill
Kan arbeide med instrumentalgrupper og solister
Har et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten
Personlig egnethet vil bli vektlagt
I Grønnåsen vektlegges involvering av voksne, barn og unge i menighetens arbeid.
Grønnåsen tilbyr et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger hvor det arbeides i tverrfaglige team, med gode rutiner for evaluering og planlegging av virksomheten. Staben i Grønnåsen består av menighetsforvalter/kirketjener, sokneprest, kapellan, kateket og trosopplærer. Ukentlige stabsmøter har høy prioritet. Hver ansatt tar sin del av arbeidsoppgaver som ligger utenfor de profesjonsbestemte.
Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest
Søkere må være medlem av Den norske kirke
Søkeren bør disponere bil

Den som tilsettes vil ha sin arbeidsplass i Grønnåsen kirke
Den som tilsettes må også være disponibel til å spille i andre kirker i fellesrådsområdet.
Det vil bli aktuelt å kalle inn søkere til prøvespill og evt. prøvedireksjon i tilsettingsprosessen.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Knut Arne Aasen , Personalsjef, på telefon (+47) 908 75 448