Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og om lag 350 ansatte. Høgskolen er en IA-virksomhet.

Rådgiver i Studie- og FoU-seksjonen

Ved Norges musikkhøgskole er det ledig en prosjektstilling som rådgiver, knyttet til NMHs senter for fremragende utdanning, CEMPE. Stillingen er ledig fra 1. mai 2018 eller etter nærmere avtale, og løper til 2023. Administrativt er stillingen knyttet til Studie- og FoU-seksjonen.

Arbeidsoppgaver
Stillingens hovedarbeidsoppgaver er administrasjon og kommunikasjonsarbeid knyttet til Centre of Excellence in Music Performance Education (CEMPE). Administrative oppgaver er blant annet arbeid med budsjett, regnskap og økonomi, håndtering av kontrakter og arbeidsplaner, saksforberedelse til senterets styrende organer, og organisering av seminarer og konferanser. Videre vil rådgiveren arbeide med å formidle senterets virksomhet på CEMPEs nettside. Dette innebærer å skrive nyhetssaker og prosjektomtaler, drive redaksjonelt arbeid og annen faglig formidling. Rådgiveren vil også delta i senterets kontakt med NOKUT og samarbeidspartnere internt, nasjonalt og internasjonalt. Stillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner
Det kreves god kjennskap til, og helst erfaring fra, musikkutdanningsfeltet. Det kreves utdanning på minimum masternivå i musikkpedagogikk, musikkvitenskap eller andre relevante utdanningsområder, kombinert med god kjennskap til utøvende musikkutdanning. Det er ønskelig med administrativ erfaring fra høyere musikkutdanning, men også annen relevant administrativ erfaring vil bli vektlagt. Det er videre ønskelig med erfaring fra formidling av forskning og prosjektarbeid. Det kreves meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Det vil bli lagt vekt på at den som ansettes kan arbeide analytisk, strukturert og selvstendig. Det vil også bli lagt stor vekt på personlig egnethet, som evne til å ta initiativ, og evne til samarbeid og kommunikasjon.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 52 – 62 (f.t. kr 451 300 – 537 700 pr. år). For særlig godt kvalifisert søker kan høyere avlønning vurderes.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til CEMPE-leder Jon Helge Sætre, tlf. 908 71 513 eller studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen, tlf. 959 61 770.

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten