Tinn Kulturskole

Hjemmeside: http://www.tinn.kommune.no/

Enhet for kultur består av følgende avdelinger; Rjukan Bibliotek, Rjukan frivilligsentral, barne- og ungdomsavdeling, Rjukan kino, kulturhus, kulturkontor og Tinn kulturskole. Tinn kulturskole feiret 50 års jubileum i 2017 og er den eldste kulturskolen i Telemark. Skolen har ni lærere i større og mindre stillinger og består av ca. 190 elever, der tilbudet i folkemusikk er den største gruppen.

Kulturskolelærer i folkemusikk 40% fast

40 % stilling med undervisning i kveding og folkedans er ledig fra 01.08.2018.

Arbeidsoppgaver

Undervise i kveding og folkedans
Koordinere folkemusikktilbudet
Foreldresamarbeid og kollektiv arbeid i kulturskolen
Delta aktivt på ulike samarbeidsarenaer og prosjekter på tvers av disipliner i kulturskolen
Utarbeide strategiske planer og fagplaner for folkemusikk

Kvalifikasjoner og egenskaper

Relevant faglig- og pedagogisk utdanning innen folkemusikk, med fordypning innen kveding
Minimum bachelor fra universitet- eller høgskolenivå
Søker må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Fleksibel og løsningsorientert
Er engasjert og initiativrik, med elevenes læring og behov i sentrum
Personlig egnethet vektlegges
Førerkort klasse B og må disponere egen bil
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting.

Vi tilbyr:

Gode pensjon- og forsikringsordninger i STP
Lønn etter kompetanse, tilsettingen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Bekreftende attester, vitnemål, CV merked med ID nr og ettersendes til Tinn kommune.

Attester og vitnemål sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan eller via edialog.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Hege Heisholt , kulturskolerektor, på telefon 928 58 543
Marit Kvitne , kultursjef, på telefon 97 64 43 63