Universitet i Agder

Hjemmeside: http://www.uia.no/

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/ førstelektor i rytmisk musikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag er det ledig fast stilling i 50% som førsteamanuensis/førstelektor i rytmisk musikk tilknyttet Institutt for rytmisk musikk. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har 3 institutter; Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Fakultetet har rundt 500 studenter og 85 ansatte i vitenskapelige stillinger. Se Fakultet for kunstfag

Fakultetet tilbyr flere master- og bachelorgradsstudier innen musikk. Ph.d.-programmet har to spesialiseringer, en innenfor utøvende rytmisk musikk og en innenfor kunst i kontekst.

Institutt for rytmisk musikk har høyt kvalifiserte ansatte med veiledningskompetanse spesialisert innenfor rytmisk musikk, i tillegg besitter instituttet sterk kunstnerisk kompetanse innenfor utøvende rytmisk musikk og ansatte som har omfattende nasjonale og internasjonale nettverk.

Institutt for rytmisk musikk har optimale lokaliteter på Campus Kristiansand med bl.a. konsertsaler med svært gode akustiske forhold og innspillingsstudioer i topp internasjonal klasse.

Beskrivelse av stillingen:

Stillingen er knyttet til Institutt for rytmisk musikk.

I stillingen inngår undervisning og veiledning i entreprenørskap og prosjektledelse innenfor det rytmiske feltet. Den som tilsettes må kunne ivareta praksisoppfølging. Ønskede kvalifikasjoner er også undervisningserfaring i samspill, låtskriving og tekstskriving.

Den som tilsettes i stillingen vil bli tilknyttet fakultetets PMRU-satsning og det forventes en aktiv deltagelse i en av PMRU´s forskningsgrupper. PMRU (Popular Music Research Unit)

Arbeidsoppgaver innenfor andre musikkfaglige disipliner kan også bli aktuelt, avhengig av den tilsattes kompetanse og instituttets behov.

Følgende kompetanse kan også vektlegges: Musikkteknologi og studiokompetanse, pedagogisk utdanning, relevant undervisningserfaring.

Kvalifikasjoner og vilkår:

Det kreves relevant kompetanse i rytmisk musikk.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, kommunikasjons- og samarbeidsevne, gode organiseringsevner, og evne til å arbeide systematisk og målrettet. Kompetanse på bruk av digitale læringsressurser i undervisningen er en forutsetning, og det forventes at den som søker har et godt utøvende musikalsk nivå.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Undervisningsspråket er norsk og engelsk, og den som tilsettes må beherske språkene både skriftlig og muntlig.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Vi tilbyr:

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 489 300 – 648 100 bto. pr. år, eller kode 1198 førstelektor kr. 489 300 – 648 100 bto. pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Kvinnner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad:

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken “Søknad”.

Følgende lastes opp elektronisk:

  • CV (bruk «standard CV» i den elektroniske søknaden)
  • vitnemål og karakterutskrifter for utdanning utover videregående skole
  • attester
  • liste over publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter
  • vitenskapelige arbeider (inntil 5)
  • Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningne er avlagt

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Erik Gunvaldsen, tlf. 38 14 19 21, mobil 917 13 715, e-post erik.gunvaldsen@uia.no, eller dekan Marit Wergeland-Yates, tlf. 38 14 13 66, mobil 996 95 708, e-post marit.wergeland-yates@uia.no.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten