Ung i Kor

Hjemmeside: http://ungikor.no/

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor har som motto ”Unge stemmer skal høres” og skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang gjennom

– å fremme musikalsk utvikling
– å gi hjelp og støtte til medlemmene
– å drive opplæring i demokratisk arbeid

Musikkonsulent

Ung i Kor lyser herved ut en 100% stilling som musikkonsulent

Om stillingen

Sentrale oppgaver i stillingen er:
– løpende informasjons- og rådgivingsarbeid i musikk-, kor- og dirigentfaglige spørsmål
– arbeid med organisasjonens musikkfaglige delmål
– ansvar for planlegging og gjennomføring av musikkfaglige kurs og prosjekter, bl.a. dirigentsamling og Norges Ungdomskor
– musikkfaglig samarbeid med andre organisasjoner
– oppdatere våre nettsider, nyhetsbrev og tilstedeværelse i sosiale medier

Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner.

Om søkeren:
Vi ønsker søkere med høyere musikkutdanning. Det er også en fordel å ha korfaglig kompetanse. Søkere må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Søknad: victoria@ungikor.no

Ung i Kor
Postboks 4739
0506 Oslo

Spørsmål om stillingen, kontakt: Victoria Liedbergius , Daglig Leder, på e-post eller telefon 97824687