Norske Konsertarrangører

Hjemmeside: http://www.konsertarrangor.no/

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertbransjen. Organisasjonen representerer 340 arrangører – klubber, konsertforeninger, spillesteder, festivaler og kulturhus. I tillegg til å være en interessepolitisk organisasjon jobber vi for å legge til rette for kompetansedeling, nettverksbygging og for å skape arenaer for å møtes og lære av hverandre.

NKA jobber for at våre medlemmer skal ha gode rammebetingelser for å drive konsertvirksomhet og for en generell profesjonalisering av feltet.

Daglig leder

Vil du jobbe i en organisasjon som hjelper konsertarrangører i hele landet? Stillingen er spennende, utfordrende og interessant for deg som er opptatt av norsk musikkliv og ønsker å bidra til å videreutvikle musikkbransjen nasjonalt. Vi søker en engasjert, utviklingsorientert og samlende daglig leder med god politisk teft.

ARBEIDSOPPGAVER

Daglig leder er ansvarlig for å lede organisasjonen i tråd med vedtatte strategier og budsjetter
Lede den daglige drift; herunder økonomistyring, budsjettkontroll og personalansvar
Ansvarlig for at organisasjonen til enhver tid har gode styringsverktøy og instrukser, samt at vedtatte planer gjennomføres
Jobben innebærer strategi, politikk, mediehåndtering, prosjektledelse og næringsutvikling
Administrative oppgaver som søknadsskriving og rapportering
Daglig leder rapporterer til styret

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

Fullført høyere utdanning
Erfaring fra kulturlivet og personalledelse
Administrativ erfaring, økonomisk kompetanse og forretningsforståelse
Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
Nettverk i nasjonalt og internasjonalt musikkliv vil være en fordel
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser vil være en fordel
Stor arbeidskapasitet

VI TILBYR

Åremålsstilling 4 år, 100 % stilling, med mulighet for forlengelse
Varierte arbeidsoppgaver og selvstendig stilling
Godt arbeidsmiljø
Lyse og trivelige kontorlokaler i Storgata, Oslo
Lønn etter avtale
Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes
Avspaseringsordning
Opplæring og tiltredelse etter avtale

Søknad med CV sendes til styreleder Jon Gotteberg, (styreleder@konsertarrangor.no // mobil 948 22 878). Merk e-posten med «Søknad Daglig leder».

Søknadsfrist: 01.03.2018

Norske Konsertarrangører er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknad: styreleder@konsertarrangor.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Jon Gotteberg , Styreleder, på e-post eller telefon 948 22 878