Musikkselskapet Nordvegen AS

Hjemmeside: http://www.munor.no/

Musikkselskapet Nordvegen AS (Munor) er et interkommunalt musikerselskap lokalisert i Haugesund. Eierkommuner er Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira. Harald Hårfagre kammerorkester (profesjonelt prosjektbasert kammer orkester) og Nord-Rogaland Symfoniorkester (amatørsymfoniorkester med en gruppe profesjonelle musikere) er også inne på eier­siden.

I tillegg er Rogaland Fylkeskommune en vesentlig bidragsyter til driften. Munor jobber for utbygging av det profesjonelle musikklivet i Nord-Rogaland og er med på å bidra til et svært rikt og aktivt musikkliv i denne regionen.

Fiolinist

-100% fast stilling

Munor er arbeidsgiver for Munorensemblet på 5 musik­ere. Besetningen er pr i dag obo, fiolin, cello og piano. I tillegg til nevnte besetning er det fra 1/8 2018 ledig 100% fast stilling som fiolinist. Ensemblets kjerneområde og hovedkompetanse er klassisk kammermusikk. Man er imidlertid også innom en god del andre sjangre gjennom et år.

Fiolinstillingen er i hovedsak utøvende primarius i ensemblet, men det er også aktuelt med solistisk innsats samt pedagogisk virksomhet (begrenset til 30%) samt konsertmester i Nord-Rogaland symfoniorkester/Harald Hårfagre kammerorkester. Det er også en del planleggingsoppgaver forbundet med stillingen.

Vi søker en fiolinist med høyt faglig instrumentalnivå, stor musikalsk oversikt, instrumental allsidighet, gode samarbeidsegenskaper, personlig skikkethet og med interesse for å bidra til videreutvikling av det lokale musikklivet. Det er ønskelig med formell godkjent utdanning både instrumentalt og pedagogisk, men ikke et krav

Lønn etter Munors egen tariffavtale med Musikernes fellesorganisasjon

Prøvespillsrepertoar:
Mozart fiolinkonsert nr. 4 eller 5, 1. sats m/kadenz, langsom sats fra en av Bachs solosonater eller partitaer, selvvalgt verk (en av de romantiske konsertene eller tilsvarende repertoar), Brahms klavertrio nr. 1, op. 8, 1. sats (fram til 3 t. før 2#, fiolinstemme kan lastes ned fra Munors Facebookside), innstuderingsmateriale og intervju. Innkalling til prøvespill ut fra tilsendt søknad og cv. Det er mulig å underbygge søknaden med lydopptak.

Søknad sendes med CV.

Søknad: bernhard@munor.no

Munor
Postboks 136
5501 Haugesund

Spørsmål om stillingen, kontakt: Bernhard Gismervik , daglig leder, på e-post eller telefon +47 90 98 04 33/52 74 34