Norges Musikkorps forbund (NMF)

Hjemmeside: http://www.musikkorps.no/

Norges Musikkorps forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med ca. 60.000 medlemmer og 1.600 medlemskorps. Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning.

Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet. NMFs verdier er: Inkluderende, inspirerende, engasjert.

NMF er en nasjonal organisasjon med aktivitet i hele landet. NMF har 50 ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen og åtte regionkontor.

HR-ansvarlig

NMF skal ansette HR-ansvarlig. Vi søker etter en HR-ansvarlig som kan bidra til å ta NMF inn i sitt andre hundreår, og som kan gi motivasjon og inspirasjon til videreutvikling av organisasjonens kultur og verdier.

Arbeidsoppgaver:
– Operativ støtte og rådgiver for generalsekretær, daglige ledere og fagsjefer
– Ansvar for gjennomføring av ansettelser
– Ansvar for arbeidsavtaler, forsikringsavtaler og pensjonsavtale for de ansatte
– Ansvar for gjennomføring av lønnsforhandlinger
– Holde seg oppdatert på arbeidsmiljøloven og avtaleverk, herunder Hovedavtale og Tariffavtale
– Ansvar for Personalhåndbok og HMS håndbok
– Kontaktperson for arbeidsgiverorganisasjon, pensjons- og forsikringsleverandør
– Ansvar for NMFs HR-system
– Ansvar for at alt HR-arbeid blir ivaretatt på en kompetent og tillitvekkende måte
– Organisasjonsutvikling – samhandle med andre i drifts- og utviklingsprosesser
– Andre oppgaver etter nærmere avtale med generalsekretær

Vi ser etter en person som:
– har relevant utdannelse og/eller arbeidserfaring
– har god kunnskap om strategisk HR og god innsikt i relevant lovverk
– er offensiv på organisasjonenes vegne og har en klar forståelse av rollene i en demokratisk, frivillig organisasjon
– har kompetanse i bruk av alle MS-Office programmer som arbeidsverktøy
– kan bygge og vedlikeholde nettverk
– er analytisk og arbeider strukturert og nøyaktig
– har evne til å prioritere i en travel hverdag og har et bevisst forhold til kvalitet
– er utadvendt og jobber selvstendig
– har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
– er fleksibel, har gode samarbeidsevner og besitter et godt humør

Vi kan tilby:
– Spennende, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø
– Kort vei fra idé til handling
– Dyktige kollegaer og utfordrende arbeidsoppgaver
– Gode pensjons- og forsikringsordninger

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Det er inngått tariffavtale (Landsoverenskomsten for virksomheter) mellom Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), Lederne og Norges Musikkorps Forbund (NMF).

Stillingen rapporterer til generalsekretær.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Søknad sendes med CV.

Søknad: arne@musikkorps.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Karl Ole Midtbø , generalsekretær, på e-post