Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Lystekniker

Ved Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er det ledig stilling som lystekniker (60 % stilling)

I seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er det ledig stilling som lystekniker. Seksjonen har som hovedansvar å tilrettelegge og gjennomføre konserter og andre arrangementer tilknyttet NMHs virksomhet, samt drift av høgskolens konsertsaler.

Seksjonen var i 2017 involvert i rundt 450 produksjoner, ca. 100 arrangementer med konsertteknisk produksjon, hvorav 42 var med lystekniker og organiserte mer enn 700 utlån av lyd, lys, scene og videoutstyr til studenter og ansatte. Vi tilbyr en interessant stilling med varierte oppgaver i et meget godt, aktivt og kreativt arbeidsmiljø.

Som lystekniker ved NMH vil du ha ansvar for musikkhøgskolens lysutstyr for arrangementer, drift og vedlikehold av dette, samt planlegging og avvikling av arrangementer. Du vil inngå i en stab bestående av teknikere og produsenter, og vil rapportere til leder for seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon (produksjonssjef).

Sentrale oppgaver

– Oppfølging og planlegging av musikkhøgskolens konserter og andre arrangementer/produksjoner der lysteknikk er en del av produksjonen
– Operativt arbeid/avvikling i forbindelse med arrangementer
– Drift og vedlikehold av musikkhøgskolens lystekniske utstyr, herunder to konsertsaler og et auditorium
– Delansvar for drift av skolens AV-avdeling og utlån av utstyr til studenter og ansatte er en sentral del
– Delansvar for drift av lager for lyd, lys, video og sceneutstyr
– Ettersyn og daglig vedlikehold av brukerstyrt AV-utstyr i konsertsalene, herunder videoprojektorer, dokumentkamera og brukerstyrt lysanlegg
– Prosjektering og avvikling av video knyttet til arrangementer
– Kontakt med studenter og ansatte og prosjektbasert deltakelse i enkelte prosjekter
– Formell og uformell veiledning av studenter innenfor stillingens arbeidsfelt

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid, og dette arbeidet reguleres og kompenseres gjennom en særavtale.

Det vil også kunne legges enklere oppgaver innen lydteknikk og rigg av dette i stillingen etter behov.

Krav til kvalifikasjoner

– Relevant utdanning innen lysteknikk.
– Erfaring som lystekniker innen kulturfeltet kan kompensere for manglende formell utdanning.
– Solid erfaring med drift og vedlikehold av lysteknisk utstyr
– Solid erfaring som lystekniker på et bredt spekter av arrangementer
– Riggsertifikat eller annen dokumentert opplæring innen rigg av sceneteknisk utstyr er ønskelig
– Musikalsk forståelse og kompetanse/erfaring innenfor både klassisk-/samtidsmusikk og jazz samt noteforståelse er ønskelig
– Erfaring fra frivillig arbeid og ledelse av frivillige er ønskelig

Personen vi søker må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være strukturert, kunne arbeide selvstendig, ha god planleggingsevne og være fleksibel i en hektisk hverdag.

Om søknaden
Som vedlegg til søknaden oppfordres det til å legge ved lenke til bilde/video fra et eller flere av kandidatens arbeider av nyere dato.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativer som tekniker i lønnstrinn 53-60 (f.t. kr 459 100 – 517 700 pr. år i hel stilling). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansatte i seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er omfattet av ordningen med særavtale/arbeidstidsavtale og med et årlig fast kronetillegg. Arbeid på arrangementer følger periodevis oppsatt arbeidsplan, og stillingen følger fleksitidsordningen for øvrig arbeid.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Lars Holmen Kurverud, tlf. 934 21 933 eller e-post lars.h.kurverud@nmh.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten